In mijn energetische sessies maak ik gebruik van helder zien, -horen, -voelen en weten. Hierin laat ik me leiden door  afstemming op het universele veld van informatie en kan ik diepere inzichten geven. Ik ben SoulSynergieCoach en energetisch therapeute. Ik werk in cocreatie met ‘het veld’, de spirituele intelligentie die de bron is van de schepping. Hierdoor kan er ruimte komen voor een nieuw paradigma dat momenteel aan het ontstaan is. Een paradigma van liefde als ultieme wijsheid van het hart en de ziel en bewustwording van een nieuwe realiteit. De nieuwe tijd vraagt van ons te leven vanuit onze Ziel en ons hart. Dat werkelijk concreet te kunnen doen in ons dagelijks leven is de leerweg.

Je kunt 1-op-1 progamma’s en sessies volgen van 1 of 2 uur per keer, of 1 of enkele dagen achter elkaar intensieve coaching krijgen, zodat je in zeer korte tijd tot de kern kunt komen en we grote transformaties kunnen realiseren. Je kunt ook de opleiding ‘Leven vanuit de Ziel’ volgen. Eerdere opleidingen gaf ik onder de naam Edem Trainingen, het Horusoog en de Shakti Academie. Nu werk ik onder mijn eigen naam met de bijzondere, efficiënte en veelzijdige werkwijze die is ontstaan uit een unieke mix van ervaringen, technieken en methodes. Hierdoor kom jij in een veel kortere tijd tot de kern en bereik je de door jouw gewenste resultaten.

Ik werk op meerdere bestaanslagen en dimensies tegelijkertijd en maak een koppeling te tussen bewust worden, ervaren en begrijpen, energetische lagen, persoonlijkheidslagen en het zielsniveau. Dat biedt jou de kans tot zelfinzicht en waar nodig werken we energetisch.

Door deze inclusieve manier van werken kun je veel sneller je doel bereiken en echt grote stappen in je ontwikkeling maken.

Mijn manier van werken is vooral bedoeld voor mensen die hun persoonlijke ontwikkeling serieus nemen, bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en voelen dat er diep van binnen méér in ze zit dan dat er nu uitkomt.

Het is mijn intentie dat jij onder meer vrede en liefde in jezelf vindt. Om krachtiger en bewuster in het leven te staan en harmonie aan te brengen, daar waar het nodig is.

Door mijn werkwijze en werkhouding kan de energie maximaal zijn werk doen, zodat jij weer voelt waar het werkelijk over gaat en er op diep niveau transformatie plaats vindt.