Skip to main content
 

Toen ik 26 jaar was, raakte ik alles kwijt

Ik had mijn relatie beëindigd. Een jaar ervoor had ik mijn vaste baan opgezegd waarna ik voor uitzendbureaus ben gaan werken, hetgeen natuurlijk voortdurend tijdelijk was. Ons huis moest worden verkocht en zo was er niets meer wat mij nog bond aan die plek en die regio. Ik voelde me verloren, angstig, verdrietig,  onzeker en somber.
Een vriend van mij raadde mij aan om te gaan mediteren en mezelf de vraag te stellen: ”Wat wil ik echt?”
Dat ging ik doen. Ik stelde mezelf de vraag, liet mijn gedachten tot rust komen en luisterde in overgave en openheid.  

Plotseling hoorde ik “Cursussen geven”

Ik voelde me verbaasd. Cursussen geven? Waarin? Ik had geen flauw idee. Maar de energie die ik erbij voelde was bijzonder, raakte me diep en bleef me bij. Ik besefte ook dat ik anders naar mijn huidige situatie kon kijken. Ik had nu alle vrijheid om mijn leven volkomen opnieuw te gaan bekijken en kon eventueel ergens anders opnieuw beginnen. Dus verhuisde ik van Noordwijk aan Zee naar Amersfoort en binnen enkele maanden werd ik gevraagd om cursussen te gaan organiseren. Enkele jaren later ontwikkelde de 4 jarige beroepslopleiding tot Polyenergetisch therapeut. Samen met nog 4 docenten leidden we therapeuten op. In de jaren die volgden leerde ik steeds meer te luisteren naar de wijsheid die van binnen voelbaar en hoorbaar was. Het leven ontvouwde zich voor mij met een gemak en vanzelfsprekendheid die mij gelukkig maakte, zolang ik maar luisterde naar deze innerlijke stem.

Vier jaar later richtte ik ‘het Horusoog’ op en ontwikkelde en gaf ik de tweejarige training ‘Helder Waarnemen’ voor zowel particulieren en als een nascholing voor therapeuten. Deze training had ik veelal ‘doorgekregen’ via inspiratie; door te luisteren naar mijn innerlijke stem. Ik voelde me afgestemd, leefde mijn bedoeling en vervulde mijn zielsmissie van dat moment. Er werd voor mij gezorgd. Ik voelde me gesteund, verbonden en op mijn plek. Ik wist dat ik precies op mijn ‘levenspad’ liep.
Dat gun ik jou ook. Daarom heb ik de nieuwe opleiding ‘Leven vanuit de ziel’ ontwikkeld.

Contact met jezelf
Nu ik jarenlang mensen begeleid heb, merk ik dat veel mensen op zoek zijn naar wie ze werkelijk zijn en zoeken ze hun levensbedoeling. Veel mensen in mijn praktijk hebben een diep verlangen naar het herstellen van het contact met zichzelf en hun hartskracht. Het is precies het herstellen van deze verbinding met jezelf die een voorwaarde is voor:

  • Persoonlijke en spirituele ontwikkeling
  • in je kracht staan
  • een rijk, vervullend en bezield leven leiden
  • je levensdoel vinden en vervullen
  • écht gelukkig zijn
  • voorspoed

Transformatie
Inmiddels heb ik geleerd om mezelf op steeds meer vlakken beter en dieper te leren kennen en te voelen en me bewust te worden van mijn gedachtes en behoeftes, om mijn grenzen te herkennen en te stellen. Maar ook om mijn kracht terug te vinden en mezelf te blijven voelen in contact met een ander. Hiervoor heb ik vele opleidingen, therapieën en coaching gevolgd (zie C.V.). In 1992 kwam energetisch werken op mijn pad en leerde ik de werking kennen van energie. Sindsdien heb ik daarin diverse opleidingen gevolgd, jaren les gegeven en heb ik tools ontwikkeld die diepgaand en snel alles wat ik niet ben op kunnen lossen. Ik geloof dat we zonder energiewerk ons zelf nooit helemaal vrij kunnen maken of kunnen leren kennen, omdat we veel meer zijn dan wat wij normaal gesproken op bewust niveau kunnen ervaren.

Optimaal aansluiten bij jou
Door me te verdiepen in zowel westerse als oosterse stromingen, therapieën en werkwijzen heb ik door mijn pragmatische, down to earth instelling een bijzonder efficiënte en veelzijdige manier van werken ontwikkeld, waardoor jij in een veel kortere tijd tot de kern kan komen en flinke stappen kunt zetten in je (zelf)bewustzijn en persoonlijke- en spirituele ontwikkeling. Hierin sluit ik zoveel mogelijk aan bij jouw ervaring, bewustzijn en referentiekader.

Speerpunten
Ik coach je op je authenticiteit en het hervinden van je eigen waarheid. Op het herkennen en loslaten van aangeleerd gedrag en (overlevings)strategieën en het vergroten van je (zelf)bewustzijn. Door dit te combineren met energetisch werk kunnen we in een korte tijd belemmeringen waar je al lang tegen aanloopt en die je op andere manieren niet hebt weten op te lossen werkelijk diepgaand transformeren.

Persoonlijke- en spirituele ontwikkeling zijn mijn focus en hoogste waardes in mijn leven. In het begeleiden van anderen geniet ik van de samenwerking en de verbinding in onze gezamenlijke queste naar waarheid, echtheid en essentie. Ik houd je graag een spiegel voor en zal wanneer nodig liefdevol confronterend zijn, zodat jij werkelijk de stappen zet die je te zetten hebt. Dit pad van ontwikkeling steeds verder volgend kom ik bij de essentie van alles uit, namelijk: liefde.

Liefde en het ego
Ik heb ontdekt dat veel mensen blijven worstelen op bepaalde gebieden, ook al hebben ze meerdere opleidingen gevolgd en werken ze al jaren aan hun ontwikkeling.
Vaak is er meer bewustzijn nodig op hoe het ego functioneert. Wanneer het ego herkend en steeds geheeld of getransformeerd wordt en de liefde zijn plek weer krijgt, kan het leven worden begrepen en neem je het heft weer in eigen hand. Zodra je een liefdevolle relatie met jezelf aangaat en de liefde terug brengt in alles wat je doet, inclusief in je ego! gaat alles gemakkelijker, fijner en moeitelozer en nodig je voorspoed en geluk uit in je leven.
Daarin wil ik je de hand reiken.