Als kind

Als jongste in een gezin met drie kinderen groeide ik op in een middenstandsgezin waarin hard werken de norm was. Voor gevoelens of gevoeligheden was geen ruimte. Daardoor sloot ik me al vroeg af voor mijn eigen gevoeligheid en leerde ik de signalen van anderen op te pikken en me aan te passen aan de gemoedstoestand van de ander. Door dat aan passen vergat ik mijn eigen behoeftes, ontkende ik mijn emoties en probeerde ik te doen waarvan ik dacht dat een ander dat wilde.

Doordat ik me veel terugtrok werd ik regelmatig het buitenbeentje en sloot me nog meer af. Uiteindelijk verloor ik ook het contact met mezelf. Ik had geen idee meer wat ik voelde of wilde.

 

Contact met jezelf

Nu ik jarenlang mensen begeleid heb, merk ik dat ik hierin niet de enige ben. Veel mensen in mijn praktijk hebben een diep verlangen naar het herstellen van het contact met zichzelf en hun hartskracht. En het is precies het herstellen van deze verbinding met jezelf die een voorwaarde is voor:

  • Persoonlijke en spirituele ontwikkeling
  • in je kracht staan
  • een rijk, vervullend en bezield leven leiden
  • je levensdoel vinden en vervullen
  • écht gelukkig zijn
  • voorspoed

 

Transformatie

Inmiddels heb ik geleerd om mezelf op steeds meer vlakken beter en dieper te leren kennen en te voelen en me bewust te worden van mijn gedachtes en behoeftes, om mijn grenzen te herkennen en te stellen. Maar ook om mijn kracht terug te vinden en mezelf te blijven voelen in contact met een ander. Hiervoor heb ik vele opleidingen, therapieën en coaching gevolgd (zie verderop). In 1992 kwam energetisch werken op mijn pad en leerde ik de werking kennen van energie. Sindsdien heb ik daarin diverse opleidingen gevolgd, jaren les gegeven en heb ik tools ontwikkeld die diepgaand en snel alles wat ik niet ben op kunnen lossen. Ik geloof dat we zonder energiewerk onszelf nooit helemaal vrij kunnen maken of kunnen leren kennen. Omdat wie we veel meer zijn dan wat wij normaal gesproken op bewust niveau kunnen ervaren.

Optimaal aansluiten bij jou

Door me te verdiepen in zowel westerse als oosterse stromingen, therapieën en werkwijzen heb ik door mijn pragmatische, down to earth instelling een bijzonder efficiënte en veelzijdige manier van werken ontwikkeld, waardoor jij in een veel kortere tijd tot de kern kan komen en flinke stappen kunt zetten in je (zelf)bewustzijn en persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hierin sluit ik zoveel mogelijk aan bij jouw ervaring, bewustzijn en referentiekader.

Speerpunten

Ik coach je op je authenticiteit en het hervinden van je eigen waarheid. Op het herkennen en loslaten van aangeleerd gedrag en (overlevings)strategieën en het vergroten van je (zelf)bewustzijn.

Door dit te combineren met energetisch werk kunnen we in een korte tijd belemmeringen waar je al lang tegen aanloopt en die je op andere manieren niet hebt weten op te lossen werkelijk diepgaand transformeren.

Persoonlijke- en spirituele ontwikkeling zijn mijn focus en hoogste waardes in mijn leven. In het begeleiden van anderen geniet ik van de samenwerking en de verbinding in onze gezamenlijke queste naar waarheid, echtheid en essentie. Ik houd je graag een spiegel voor en zal wanneer nodig liefdevol confronterend zijn, zodat jij werkelijk de stappen zet die je te zetten hebt.

Dit pad van ontwikkeling steeds verder volgend kom ik bij de essentie van alles uit, namelijk: liefde.

Liefde

Ik heb ontdekt dat veel mensen blijven worstelen op bepaalde gebieden, ook al hebben ze meerdere opleidingen gevolgd en werken ze al jaren aan hun ontwikkeling.

Vaak is er meer bewustzijn nodig op het gebied van hoe het ego functioneert. Wanneer het ego herkend wordt en steeds getransformeerd en de liefde zijn plek weer krijgt, kan het leven worden begrepen en neem je het heft weer in eigen hand. Zodra je een liefdevolle relatie met jezelf aangaat en de liefde terug brengt in alles wat je doet, gaat alles gemakkelijker, fijner en moeitelozer en nodig je voorspoed en geluk uit in je leven.

Daarin wil ik je de hand reiken.